Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LTUB 43 Lịch công tác tuần 43 UBND phường Giang Biên. 26/10/2015
LTĐU T42 Lịch công tác tuần 42 Đảng ủy phường Giang Biên. 19/10/2015
LTUB T42 Lịch công tác tuần 42 UBND phường Giang Biên. 19/10/2015
LTĐU T41 Lịch công tác tuần 41 Đảng ủy phường Giang Biên. 12/10/2015
LTUB T41 Lịch công tác tuần 41 UBND phường Giang Biên. 12/10/2015
LT40 Lịch công tác tuần 40 UBND phường Giang Biên. 05/10/2015
LT39 Lịch công tác tuần 39 UBND phường Giang Biên. 28/09/2015
LT38 Lịch công tác tuần 38 UBND phường Giang Biên 21/09/2015
LT37 Lịch công tác tuần 37 UBND phường Giang Biên 14/09/2015
LT36 Lịch công tác tuần 36 UBND phường Giang Biên 07/09/2015
LT35 Lịch công tác tuần 35 UBND phường Giang Biên 04/09/2015
LT34 Lịch công tác tuần 34 UBND phường Giang Biên 24/08/2015
ffff ffffffffff 21/08/2015
LT33 Lịch công tác tuần 33 UBND phường Giang Biên 17/08/2015
LT32 Lịch công tác tuần 32 UBND phường Giang Biên 10/08/2015
LT31 Lịch công tác tuần 31 UBND phường Giang Biên 03/08/2015
LT30 Lịch công tác tuần 30 UBND phường Giang Biên. 27/07/2015
LT29 Lịch công tác tuần 29 UBND phường Giang Biên. 20/07/2015
LT28 Lịch công tác tuần 28 UBND phương Giang Biên. 13/07/2015
LT27 Lịch công tác tuần 27 UBND phường Giang Biên. 06/07/2015