Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 04 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 04/2021 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể CT-XH phường 25/01/2021
Số 03 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 03/2021 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 18/01/2021
Số 02 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 02/2021 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 11/01/2021
Số 01-LT/ĐU Lịch công tác tuần 01/2021 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 04/01/2021
Số 53-LT/ĐU Lịch công tác tuần 53/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 28/12/2020
Số 52-LT/ĐU Lịch công tác tuần 52/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 21/12/2020
Số 51-LT/ĐU Lịch công tác tuần 51/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 14/12/2020
Số 50-LT/ĐU Lịch công tác tuần 50/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 07/12/2020
Số 49-LT/ĐU Lịch công tác tuần 49/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 30/11/2020
Số 48-LT/ĐU Lịch công tác tuần 48/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 23/11/2020
Số 47-LT/ĐU Lịch công tác tuần 47/2020 của BTV đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 16/11/2020
Số 46-LT/ĐU Lịch công tác tuần 46/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 09/11/2020
Số 45-LT/ĐU Lịch công tác tuần 45/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 02/11/2020
Số 44-LT/ĐU Lịch công tác tuần 44/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 26/10/2020
Số 43-LT/ĐU Lịch công tác tuần 43/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 19/10/2020
Số 42-LT/ĐU Lịch công tác tuần 42/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 12/10/2020
Số 41-LT/ĐU Lịch công tác tuần 41/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 05/10/2020
Số 40-LT/ĐU Lịch công tác tuần 40/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 28/09/2020
Số 39-LT/ĐU Lịch công tác tuần 39/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 21/09/2020
Số 38-LT/ĐU Lịch công tác tuần 38/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xa hội phường 14/09/2020