Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 28-LT/ĐU Lịch công tác tuần 28/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 06/07/2020
Số 27-LT/ĐU Lịch công tác tuần 27/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 29/06/2020
Số 26-LT/ĐU Lịch công tác tuần 26/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 22/06/2020
Số 25-LT/ĐU Lịch công tác của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 15/06/2020
Số 24-LT/ĐU Lịch công tác tuần 24/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 08/06/2020
Số 23-LT/ĐU Lịch công tác tuần 23/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 01/06/2020
Số 22-LT/ĐU Lịch công tác tuần 22/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND-UBND, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 25/05/2020
Số 21-LT/ĐU Lịch công tác tuần 21/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 18/05/2020
Số 20-LT/ĐU Lịch công tác tuần 20/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND-UBND, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 11/05/2020
Số 19-LT/ĐU Lịch công tác tuần 19/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 04/05/2020
Số 18-LT/ĐU Lịch công tác tuần 18/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 27/04/2020
Số 17-LT/ĐU Lịch công tác tuần 17/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, Chủ tịch UB MTTQ; Trưởng các đoàn thể Chính trị xã hội phường 20/04/2020
Số 16-LT/ĐU Lịch công tác tuần 16/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 13/04/2020
Số 15-LT/ĐU Lịch công tác tuần 15/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 06/04/2020
Số 14-LT/ĐU Lịch công tác tuần 14/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 30/03/2020
Số 13-LT/ĐU Lịch công tác tuần 13/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 23/03/2020
Số 12-LT/ĐU Lịch công tác tuần 12/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 16/03/2020
Số 11-LT/ĐU Lịch công tác tuần 11/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 09/03/2020
Số 10-LT/ĐU Lịch công tác tuần 10/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 02/03/2020
Số 09-LT/ĐU Lịch công tác tuần 09/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 24/02/2020