Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 38-LT/ĐU Lịch công tác tuần 38/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xa hội phường 14/09/2020
Số 37-LT/ĐU Lịch công tác tuần 37/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 07/09/2020
Số 36-LT/ĐU Lịch công tác tuần 36/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 31/08/2020
Số 35-LT/ĐU Lịch công tác tuần 35/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường. 24/08/2020
Số 34-LT/ĐU Lịch công tác tuần 34/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường. 17/08/2020
Số 33-LT/ĐU Lịch công tác tuần 33/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND-UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 10/08/2020
Số 32-LT/ĐU Lịch công tác tuần 32/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND-UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 03/08/2020
Số 31-LT/ĐU Lịch công tác tuần 31/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND-UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 27/07/2020
Số 30-LT/ĐU Lịch công tác tuần 30/2020 của BTV Đảng ủy phường Giang Biên, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội phường 20/07/2020
Số 29-LT/ĐU Lịch công tác tuần 29/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường. 13/07/2020
Số 28-LT/ĐU Lịch công tác tuần 28/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 06/07/2020
Số 27-LT/ĐU Lịch công tác tuần 27/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 29/06/2020
Số 26-LT/ĐU Lịch công tác tuần 26/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 22/06/2020
Số 25-LT/ĐU Lịch công tác của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 15/06/2020
Số 24-LT/ĐU Lịch công tác tuần 24/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 08/06/2020
Số 23-LT/ĐU Lịch công tác tuần 23/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 01/06/2020
Số 22-LT/ĐU Lịch công tác tuần 22/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND-UBND, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 25/05/2020
Số 21-LT/ĐU Lịch công tác tuần 21/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 18/05/2020
Số 20-LT/ĐU Lịch công tác tuần 20/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND-UBND, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 11/05/2020
Số 19-LT/ĐU Lịch công tác tuần 19/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 04/05/2020