Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 42/LT-ĐU Lịch công tác tuần 42/2021 của BTV Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 18/10/2021
Số 40 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 40.2021 của BTV Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 04/10/2021
Số 39 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 39/2021 của BTV Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, MTTQ, các đoàn thể CT-XH phường 27/09/2021
Số 38 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 38/2021 của BTV Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội phường 20/09/2021
Số 37 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 37/2021 của BTV Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 13/09/2021
Số 36 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 36/2021 của BTV ĐU, UBND phường, Trưởng các đoàn thể CT-CH 06/09/2021
Số 35-LT/ĐU Lịch công tác tuần 35/2021 của BTV Đảng ủy - Lãnh đạo UBND, MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 30/08/2021
Số 34-LT/ĐU Lịch công tác tuần 34/2021 của BTV Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 23/08/2021
Số 34-LT/ĐU Lịch công tác tuần 33/2021 của BTV Đảng ủy, Lãnh Đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 16/08/2021
Số 32-LT/ĐU Lịch công tác tuần 32/2021 của BTV Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 09/08/2021
Số 31-LT/ĐU Lịch công tác tuần 31/2021 của BTV Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 02/08/2021
Số 30/LT-ĐU Lịch công tác tuần 30/2021 của BTV Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, MTTQ các đoàn thể CT-XH phường 26/07/2021
Số 29 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 29/2021 của BTV Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 19/07/2021
Số 28 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 28/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 12/07/2021
Số 27 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 27/2021 của BTV Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 05/07/2021
Số 26 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 26/2021 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 28/06/2021
Số 25 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 25/2021 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 21/06/2021
Số 24 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 24/2021 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 14/06/2021
Số 23 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 23/2021 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 07/06/2021
Số 22 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 22/2021 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 31/05/2021