Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 29 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 29/2021 của BTV Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 19/07/2021
Số 28 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 28/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 12/07/2021
Số 27 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 27/2021 của BTV Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 05/07/2021
Số 26 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 26/2021 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 28/06/2021
Số 25 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 25/2021 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 21/06/2021
Số 24 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 24/2021 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 14/06/2021
Số 23 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 23/2021 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 07/06/2021
Số 22 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 22/2021 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 31/05/2021
Số 21 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 21/2021 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 24/05/2021
Số 20 - LT/ĐU Lịch công tác tuần của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 17/05/2021
Số 19 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 19/2021 của BTV ĐU, TT HĐND-UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 10/05/2021
Số 18 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 18/2021 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 04/05/2021
Số 17 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 17/2021 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 26/04/2021
Số 16 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 16/2021 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 19/04/2021
Số 16 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 16/2021 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 19/04/2021
Số 15 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 15/2021 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 12/04/2021
Số 14 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 14/2021 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 05/04/2021
Số 13 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 13/2021 của BTV ĐU, TT HĐND-UBND, UB MTTQ và trưởng đoàn thể CT-XH phường 29/03/2021
Số 12 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 12/2021 của BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND-UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể CT-XH phường 23/03/2021
Số 11 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy; TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 15/03/2021