Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 49-LT/ĐU Lịch công tác tuần 49/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 30/11/2020
Số 48-LT/ĐU Lịch công tác tuần 48/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 23/11/2020
Số 47-LT/ĐU Lịch công tác tuần 47/2020 của BTV đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 16/11/2020
Số 46-LT/ĐU Lịch công tác tuần 46/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 09/11/2020
Số 45-LT/ĐU Lịch công tác tuần 45/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 02/11/2020
Số 44-LT/ĐU Lịch công tác tuần 44/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 26/10/2020
Số 43-LT/ĐU Lịch công tác tuần 43/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 19/10/2020
Số 42-LT/ĐU Lịch công tác tuần 42/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 12/10/2020
Số 41-LT/ĐU Lịch công tác tuần 41/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 05/10/2020
Số 40-LT/ĐU Lịch công tác tuần 40/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 28/09/2020
Số 39-LT/ĐU Lịch công tác tuần 39/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 21/09/2020
Số 38-LT/ĐU Lịch công tác tuần 38/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xa hội phường 14/09/2020
Số 37-LT/ĐU Lịch công tác tuần 37/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 07/09/2020
Số 36-LT/ĐU Lịch công tác tuần 36/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 31/08/2020
Số 35-LT/ĐU Lịch công tác tuần 35/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường. 24/08/2020
Số 34-LT/ĐU Lịch công tác tuần 34/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường. 17/08/2020
Số 33-LT/ĐU Lịch công tác tuần 33/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND-UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 10/08/2020
Số 32-LT/ĐU Lịch công tác tuần 32/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND-UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 03/08/2020
Số 31-LT/ĐU Lịch công tác tuần 31/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND-UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 27/07/2020
Số 30-LT/ĐU Lịch công tác tuần 30/2020 của BTV Đảng ủy phường Giang Biên, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội phường 20/07/2020