MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019!

Tuần văn hóa thương mại - làng nghề - quận Long Biên năm 2020

tin tức khác

Lễ chào cờ đầu tháng 11 năm 2020 của cơ quan UBND phường Giang Biên (02/11/2020 11:44:00)

Giây phút diệu kì dưới lá cờ Tổ quốc, mỗi cá nhân như được tiếp thêm sức mạnh, nhận thức sâu sắc hơn về tác phong, lề lối làm việc, tạo khí thế phấn khởi cho một tháng làm việc mới.
Xem tất cả