MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019!

ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

Bài viết chuyên sâu

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (12/01/2021 11:19:00)

Quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương năm 2021, Ủy ban nhân dân phường Giang Biên ban hành kế hoạch số 03/KH-UBND về triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã...
Xem tất cả

tin tức khác

Lễ chào cờ đầu tháng 01 năm 2021 của cơ quan UBND phường Giang Biên (04/01/2021 17:25:00)

Giây phút diệu kì dưới lá cờ Tổ quốc, mỗi cá nhân như được tiếp thêm sức mạnh, nhận thức sâu sắc hơn về tác phong, lề lối làm việc, tạo khí thế phấn khởi cho một tháng làm việc mới.
Xem tất cả