hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Một vài kinh nghiệm trong tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 18, nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày đăng 18/06/2020 | 15:27  | Lượt xem: 123

Tổ dân phố có vị trí vai trò hết sức quan trọng, gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, là cầu nối giữa đảng, chính quyền và nhân dân. Đồng thời là nơi quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật nhà nước, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của UBND, UBMTTQ phường trên địa bàn tổ dân phố.

Tổ dân phố số 18 với diện tích rộng 21,8 ha, số hộ dân cư đông, gồm có 650 hộ dân sống rải rác trong các khu tái định cư và 07 tòa chung cư mới tham gia sinh hoạt với tổ dân phố từ cuối năm 2019.

Từ đặc điểm, tình hình của tổ dân phố nêu trên, cấp ủy, chi bộ, tổ dân phố 18 đã quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Liên tịch số 02/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 08/4/2020 của UBND, UBMTTQ phường Giang Biên về Tổng kết hoạt động Tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020, tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022. Tổ dân phố số 18 là một trong các tổ dân phố của phường Giang Biên đã tổ chức thành công tổ chức bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 trang trọng, chu đáo, chặt chẽ, công khai minh bạch. Đã vận động được đông đảo cử tri đại diện cho các hộ gia đình đi bầu cử, đạt 554/650 hộ dân chiếm 82,50%. Có được kết quả bầu cử thành công nêu trên, Tổ dân phố số 18 chia sẻ một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, Sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của chi ủy, chi bộ TDP.

Sau khi nhận được Kế hoạch Liên tịch số 02/KHLT- UBND - UBMTTQ của UBND, UBMTTQ phường về công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022, Hội nghị Chi bộ tháng 5/2020 đã ra nghị quyết chuyên đề xác định là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công “Tổng kết hoạt động của Tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020 và tổ chức bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022”.

Thứ hai: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên các chi hội đoàn thể và nhân dân tham gia: Chi bộ đã quán triệt, yêu cầu tất cả đảng viên, kể đảng viên sinh hoạt hai chiều tham dự; các chi hội đoàn thể CCB, Phụ nữ, NCT tuyên truyền, vân động các hội viên tham gia; các ông bà liên gia trưởng, Ban quản trị, các Trưởng tầng của các tòa chung cư vận động nhân dân tham gia bầu cử.

Thứ ba: Tổ chức thực hiện bầu cử nghiêm túc,chặt chẽ.

- Chi ủy, chi bộ TDP 18 đã chỉ đạo BCTMT, phối hợp với Tổ dân phố xây dựng kế hoạch chi tiết; rà soát, lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình trên toàn tổ dân phố. Niêm yết công khai danh sách cử tri và trích ngang người ứng cử bầu tổ trưởng tại nhà văn hóa TDP và tại các bảng tin các tòa nhà chung cư để cung cấp các thông tin cần thiết cho nhân dân về kế hoạch bầu cử.

Với đặc thù của tổ dân phố có số hộ dân cư đông, Tổ dân phố 18 đã báo cáo UBND Phường Giang Biên cho phép tổ chức Tổng kết hoạt động tổ dân phố NK 2018- 2020 và giới thiệu nhân sự Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 một ngày 30/5/2020. Kết quả hội nghị đã giới thiệu Hai ứng cử viên, để cử tri bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 vào ngày 07/6/2020.

- Đã đề xuất thành lập tổ bầu cử gồm 10 người có uy tín cao trong các tầng lớp nhân dân để tổ chức bầu cử. Tổ bầu cử đã họp quán triệt yêu cầu nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Đặc biệt các thành viên tổ bầu cử đã phối hợp với các liên gia, ban quản trị các tòa chung cư, các trưởng tầng gửi giấy mời đến tận tay các hộ gia đình, đồng thời hướng dẫn, vận động nhân dân tham gia đầy đủ, đúng giờ quy định.

- Tổ chức bầu cử trang trọng, nghiêm túc; hướng dẫn các cử tri bầu cử khoa học theo một chu trình khép kín từ đăng ký, nhận phiếu bầu; nghiên cứu trích ngang người ứng cử và thực hiện bầu cử.

Thứ tư: Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tổ dân phố, đặc biệt đã phát huy vai trò của các Ông bà chi hội trưởng các chi hội đoàn thể, các Liên gia trưởng, các ông bà trong các ban quản trị các tòa chung cư trong việc vận động, đôn đốc các hộ gia đình đi bầu cử đông đủ, đúng giờ.

Thứ năm: Trong quá trình tổ chức thực hiện bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022, tổ dân phố số 18 luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND, UBMTTQ phường mà trực tiếp là của đồng chí BTĐU, đồng chí Chủ tịch UBND phường từ việc lựa chọn người ra ứng cử tổ trưởng, đến thành lập tổ bầu cử và tổ chức thực hiện bầu cử.

Nguồn: Đ/c Trần Văn Toản - BTCB kiêm Tổ trưởng TDP số 18.