hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Phường Giang Biên kiểm tra liên ngành về công tác đảm bảo an toàn thực phầm và phòng chống dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 05/03/2021 | 09:48  | Lượt xem: 150

Sáng ngày 4/3/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành Phường Giang Biên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phầm và phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định và kế hoạch kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh Covid-19 của UBND phường Giang Biên năm 2021, sáng ngày 4/3/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành Phường Giang Biên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phầm và phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn. Dẫn đoàn có đồng chí Vương Thị Thu Hường - Trưởng trạm y tế phường, các đồng chí phụ trách an toàn thực phẩm, các đồng chí trong đoàn giám sát UBMTTQ và các đoàn thể.

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra 03 cửa hàng kinh doanh thực phẩm theo thông báo số 01/TB-BCĐ của Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm phường Giang Biên, trong đó đoàn đã nhắc nhở các cửa hàng kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, lập biên bản xử phạt hành chính 01 cơ sở kinh doanh chưa đảm bảo công tác vệ sinh.

Trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục kiểm tra 100% cửa hàng kinh doanh trên địa bàn phường , đồng thời giám sát lại các cửa hàng đã qua kiểm tra, nhắc nhở khắc phục những tồn tại mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

Một số hình ảnh kiểm tra