hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Hội Cựu chiến binh phường Giang Biên giám sát Chi hội Cựu chiến binh phường kết quả công tác hội 9 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 11/08/2020 | 11:42  | Lượt xem: 88

Sáng 11/8/2020 tại Phòng họp số 2 UBND phường, Ban kiểm tra Hội cựu chiến binh phường Giang Biên giám sát 02 chi hội Cựu chiến binh phường về kết quả công tác hội 9 tháng đầu năm 2020.

Dự và chỉ đạo đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Công Đức - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Giang Biên, đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng - Phó chủ tịch hội - Trưởng ban kiểm tra cùng 2 đồng chí trong ban kiểm tra hội; các đồng chí chi hội trưởng, chi hội phó 2 chi hội ( chi hội 14, chi hội 17) được kiểm tra, giám sát.

Hhìn ảnh Hội nghị kiểm tra của Hội

Tại hội nghị 2 đồng chí chi hội trưởng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020. Kết quả đạt được: Chi hội đã triển khai nghiêm túc kế hoạch công tác năm 2020; tổ chức triển khai công tác năm 2020 theo kế hoạch. 100% hội viên chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, điều lệ Hội CCB Việt Nam. Các chi hội đã nộp đủ 100% trân quỹ theo quy định mỗi hội viên 650.000 đồng, nộp hội phí 36.000 đồng/hội viên/ năm; nộp quỹ xóa nhà dột nát 20.000 đồng vượt chỉ tiêu quận hội giao 200%, nộp quỹ nghĩa tình đồng đội 10.000 đồng/hội viên /năm; chi hội đã chủ động đăng ký chỉ tiêu kết nạp hội viên mới theo chỉ tiêu Hội giao, ngoài ra các chi hội đã chủ động thăm hỏi động viên hội viên ốm đau đi viện số tiền 50.000 đồng/hội viên/ năm; chi hội chủ động tuyên truyền cho hội viên công văn của Thành hội, Quận hội về phòng chống dịch Covid – 19; các chi hội đã tích cực tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ của hội và tổ dân phố. Thực hiện chủ đề của quận, phường “ Hành động vì một Long Biên xanh - sạch , đẹp, văn minh” chi hội tham gia “ Câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường phường ” tổ dân phố. Các chi hội đã thường xuyên giám sát trụ sở nhà văn hóa tổ dân phố, tích cực tham gia cùng Tổ dân phố tổng vệ sinh, chăm sóc vườn hoa trên địa bàn. Hội viên chi hội đã phát huy bản chất “ Bộ đội cụ Hồ” thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05 của Bộ chính trị “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong hội nghị có 04 ý kiến của đoàn giám sát với nội dung: về quản lý, ghi chép sổ sách của chi hội; việc triển khai cho hội viên nghe thời sự quý; phân chỉ tiêu kết nạp hội viên mới... Sau khi nghe các ý kiến trong đoàn phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng  - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường - Trưởng đoàn giám sát kết luận: Ban kiểm tra Hội cựu chiến binh phường ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được của 2 chi hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác hội 9 tháng đầu năm 2020; sổ sách đầy đủ, ghi chép sạch sẽ rõ ràng, báo cáo đầy đủ, thường xuyên, các chỉ tiêu thi đua 9 tháng đầu năm đều đạt và vượt theo kế hoạch. Các chi hội thường xuyên làm tốt công tác chăm lo đời sống cho hội viên,vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào của hội và của tổ dân phố.

Bên cạnh đó Ban kiểm tra đề nghị trong thời gian tới các chi hội tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua năm 2020, góp phần xây dựng Hội Cựu chiến binh phường giữ vững đơn vị tốp đầu của Quận hội.