hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Ngân hàng chính sách quận Long Biên thu lãi vốn vay và giải ngân năm 2020 tại phường Giang Biên
Ngày đăng 15/10/2020 | 11:36  | Lượt xem: 26

Sáng ngày 14/10/2020, tại phòng 2 trụ sở UBND phường Giang Biên, Ngân hàng chính sách quận Long Biên thu lãi vốn vay và giải ngân năm 2020.

Sáng ngày 14/10/2020, tại phòng 2 trụ sở UBND phường Giang Biên, Ngân hàng chính sách quận Long Biên thu lãi vốn vay và giải ngân năm 2020. Dự có đồng chí Phạm Thị Dự - phó giám đốc ngân hàng chính sách quận Long Biên, các đồng chí trong tổ kiểm soát ngân hàng, các đồng chí trưởng các đoàn thể ủy thác, các hộ vay vốn.

Đồng chí Nguyễn Thùy Hương cán bộ ngân hàng phụ trách phổ biến văn bản mới và nội dung giao ban với các đoàn thể ủy thác. Kết quả giao dịch tháng 10/2020, tổng số dư nợ trên địa bàn là 22.080.000.000 đồng, trong đó Hội phụ nữ ủy thác 12.040.000.000 đồng, Hội cựu chiến binh ủy thác 8.240.000.000 đồng, Đoàn thanh niên ủy thác 1.800.000.000 đồng. Số tiền tiết kiệm 4.620.840.313 đồng. Trong tháng 11 tới, ngân hàng chính sách quận Long Biên thu nợ 750.000.000 đồng với 15 hộ trả gốc và lãi (trong đó Hội PN trả 650.000.000đ, Hội Cựu chiến binh trả 100.000.000đ).

Hình ảnh buổi giao dịch