hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Ngân hàng chính sách quận Long Biên tổ chức thu lãi, trả vốn vay và giải ngân vốn vay trên địa bàn phường Giang Biên
Ngày đăng 16/11/2020 | 16:06  | Lượt xem: 113

Sáng ngày 14/10/2020, tại phòng họp số 2, Ngân hàng chính sách quận Long Biên tổ chức thu lãi, trả vốn vay và giải ngân vốn vay trên địa bàn phường Giang Biên

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Sáng ngày 14/10/2020, tại phòng họp số 2, ngân hàng chính sách Quận Long Biên về tổ chức thu lãi, trả vốn vay và giải ngân vốn vay trên địa bàn phường Giang Biên. Dự có đồng chí Nguyễn Thùy Hương, tổ trưởng tổ kiểm soát vốn vay phụ trách phường, các đồng chí cán bộ ngân hàng chính sách quận Long Biên, đại diện các Đoàn thể ủy thác vay vốn, các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn phường Giang Biên, các hộ vay vốn, hộ trả vốn có mặt đầy đủ, đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Thùy Hương quán triệt các văn bản hướng dẫn về quy trình vốn vay, triển khai các đợt vay mới, thu hồi gốc, trả lãi và giải ngân theo quy định. Trong tháng 11, Phòng giao dịch ngân hàng chính sách quận Long Biên đã thu nợ 850.000.000đ của 17 hộ vay vốn giải quyết việc làm và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn. Cho vay mới 350.000.000đ cho 7 hộ vay vốn giải quyết việc làm. Tính đến ngày 14/11/2020, toàn phường Giang Biên tín chấp 21.896.000.000đ, trong đó Hội LHPN phường tín chấp 11.490.000.000đ, Hội Cựu chiến binh tín chấp 8.406.000.000đ, Đoàn Thanh niên tín chấp 2.000.000.000đ. Tổng số tiền tiết kiệm là 3.815.295.127 đồng. Tiết kiệm dân cư 760.776.052 đồng.

Đồng chí Nguyễn Thùy Hương cũng tuyên truyền các văn bản, chính sách của Nhà nước về thu hút tiết kiệm dân cư trong thời gian tới, chương trình cho vay người khuyết tật trên địa bàn và triển khai thông báo thu nợ tháng 12/2020 gồm 216.000.000đ /5 hộ vay chương trình giải quyết việc làm trong đó Hội phụ nữ là 50.000.000đ/1 hộ và Hội Cựu chiến binh166.000.000đ/4 hộ.