hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Hội Cựu chiến binh phường Giang Biên họp bình xét đánh giá phân loại tổ chức Hội và cán bộ hội viên
Ngày đăng 29/10/2020 | 16:51  | Lượt xem: 82

Sáng ngày 28/10/2020, tại phòng họp số 1 UBND phường, Hội Cựu chiến binh phường Giang Biên họp bình xét đánh giá phân loại tổ chức Hội và cán bộ hội viên

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Đức - Chủ tịch Hội CCB phường, các đồng chí trong ban chấp hành, chi hội trưởng các chi hội tham gia đầy đủ.

Đồng chí Nguyễn Công Đức - Chủ tịch Hội thay mặt ban chấp hành thông qua dự thảo kiểm điểm của Ban thường vụ, ban chấp hành Hội CCB phường, kiểm điểm của đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch Hội, thông qua dự thảo báo cáo công tác Hội năm 2020, đánh giá phân loại tổ chức Hội và cán bộ hội viên năm 2020. Theo đó, kết quả nổi bật của Hội Cựu chiến binh phường năm 2020 đều vượt chỉ tiêu giao. Tỷ lệ phát triển hội viên đạt 137,5%, công tác ủng hộ miền Trung được 23.140.000đ nộp về Quận Hội Long Biên, chế độ chính sách được chăm lo, đảm bảo đời sống ổn định của Hội viên. Kết quả bình xét hội viên năm 2020: gia đình cựu chiến binh đạt gia đình văn hóa 98.9%, hội viên CCB gương mẫu đạt 98.9%, bình xét 16/16 chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 6 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phân loại tổ chức hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, đề nghị quận khen thưởng, đồng thời khen thưởng 01 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban chấp hành Hội CCB phường Giang Biên khen thưởng 10 tập thể, và 45 hội viên xuất sắc tiêu biểu trong phong trào công tác Hội năm 2020. Kết quả biểu quyết 100% các đồng chí thông qua