hoạt động khối chính quyền

Phường Giang Biên triển khai Quyết định 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19
Ngày đăng 18/05/2020 | 16:36  | Lượt xem: 57

UBND phường Giang Biên tiến hành tiếp nhận hồ sơ cho các đối tượng đề nghị hỗ trợ do gặp đại dịch Covid 19 theo đúng quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (Bộ phận một cửa) UBND phường.

Chiều ngày 18/05/2020 tại phòng họp số 1, UBND phường Giang Biên triển khai Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/05/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí  Đào Mạnh Trung - Phó BTĐU - Chủ tịch HĐND phường; đ/c Đặng Thúy Vân- Phó BTĐU- Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường- Chủ tịch UB MTTQ phường và thành viên Hội đồng xét duyệt các đối tượng khó khăn hưởng hỗ trợ do đại dịch Covid 19 phường Giang Biên.

Tại hội nghị đồng chí Đặng Thúy Vân- Chủ tịch UBND phường công bố Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ Lao động thương binh xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động thương binh và xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19; triển khai cụ thể Quyết định 1955 của UBND thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị có 4 ý kiến hỏi về hồ sơ, hướng dẫn công dân đề nghị nhận hỗ trợ do đại dịch Covid 19 đã được đồng chí Đặng Thúy Vân trao đổi và giải đáp.

UBND phường Giang Biên sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ cho các đối tượng đề nghị hỗ trợ do gặp đại dịch Covid 19 theo đúng quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (Bộ phận một cửa) UBND phường.

Với mục đích công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho các doanh nghiệp, cá nhân gặp khó khăn được hỗ trợ do đại dịch Covid 19. UBND phường Giang Biên thực hiện giải quyết hồ sơ đúng đối tượng thụ hưởng, theo đúng hướng dẫn, quy định của cấp trên./.