hoạt động khối chính quyền

Phường Giang Biên làm việc với các nhà hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn về lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ trước khi xả thải ra môi trường.
Ngày đăng 23/11/2020 | 23:11  | Lượt xem: 84

Thực hiện kế hoạch số 230/KH-UBND của UBND quận Long Biên về kiểm tra, triển khai ứng dụng lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ đối với các nhà hàng kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn

Trong hai ngày 17,18/11/2020, tổ công tác UBND phường Giang Biên đã phối hợp với công ty TNHH MTV thoát nước số 5 tiến hành khảo sát, đánh giá  thực trạng nước thải tại các nhà hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn phường đồng thời yêu cầu các nhà hàng thực hiện lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả nước thải ra hệ thống thoát nước khu vực.

Tại buổi làm việc, 2/5 nhà hàng đã chủ động phối hợp khảo sát vị trí lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ và mong muốn mô hình trên sẽ được nhân rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội bởi việc xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường sẽ làm tắc nghẽn cục bộ hệ thống thoát nước khu vực, gây ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng, làm gia tăng tình trạng ngập úng cục bộ trên địa bàn…

Cuối buổi làm việc, đồng chí Đoàn Văn Tình – phó chủ tịch UBND phường kết luận:

  1. Đề nghị Công ty TNHH MTV thoát nước số 5 ứng dụng lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ trước khi xả thải ra môi trường đối với 5/5 nhà hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn phường, thời gian xong trước 31/12/2020.
  2. Giao bộ phận địa chính- môi trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà hàng kinh doanh ăn uống ứng dụng lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ theo đúng thời hạn.
  3. Đề nghị lãnh đạo tổ dân phố tuyên truyền, vận động người dân, chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ  trước khi xả thải ra hệ thống thoát nước chung tại khu vực.