hoạt động khối chính quyền

UBND phường Giang Biên tổ chức họp giao ban tháng 10/2020
Ngày đăng 19/10/2020 | 16:21  | Lượt xem: 40

Chiều 14h30 ngày 16/10/2020, UBND phường tổ chức họp giao ban định kỳ để kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2020, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020.

Dự họp có đồng chí Đinh Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Đào Mạnh Trung - PBTTTĐU, chủ tịch HĐND phường; Các đồng chí TT UBND; Trưởng các đoàn thể; cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ cơ quan UBND phường. Đồng chí Đặng Thuý Vân - Chủ tịch UBND phường chủ trì cuộc họp.

1. Tại cuộc họp đã triển khai các nội dung công việc sau:

- Kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10/2020.

- Tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới và tổ chức hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, chân tay miệng...

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão.

- Quán triệt việc khắc phục các tồn tại sau kiểm tra công vụ quý III năm 2020.

Sau khi triển khai các nội dung trên và phát biểu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, ý kiến phát biểu đóng góp vào việc xây dựng nhiệm vụ tháng 10/2020 của các thành viên dự họp đồng chí Đặng Thúy Vân - Chủ tịch UBND phường kết luận:

2. Giao 02 đồng chí Phó chủ tịch UBND phường chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong tháng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ UBND phường theo lĩnh vực phụ trách. Ngày 25 hàng tháng báo cáo chủ tịch kết quả thực hiện nhiệm vụ.

3. Yêu cầu các cán bộ, công chức, LĐHĐ UBND phường:

-  Căn cứ Biểu nhiệm vụ tháng 10/2020, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao;

-  Khắc phục các tồn tại sau kiểm tra công vụ quý III năm 2020;

- Tiếp tục nghiêm túc thực hiện hiệu quả mô hình cơ quan điện tử phường; các quy trình nội bộ dùng chung cấp phường, các quy trình nội bộ riêng của phường;

- Duy trì thực hiện nghiêm túc Nội quy, quy chế của cơ quan; Quyết định số 522/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về Quy tắc ứng xử của CBCCVC, NLĐ trong các cơ quan hành chính, không để tồn tại đơn thư, kiến nghị của nhân dân.

4. Đồng chí Chủ tịch UBND phường giao nhiệm vụ cụ thể tới từng đồng chí.

Yêu cầu các đồng chí cán bộ công chức, viên chức, người lao động UBND phường nghiêm túc thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10/2020.

5. Công an phường:

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo ATTT-ATXH-ATGT trên địa bàn phường; kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng mất nấp hố ga khu ĐTVVH

- Chỉ đạo CSKV, CBCS nắm bắt tình hình trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn.

6. Trạm Y tế phường:.

- Kiểm soát công tác ATTP trên địa bàn phường.

- Rà soát và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thành phố, Quận; Phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, chân tay miệng...

- Thực hiện công tác báo cáo về dịch bệnh theo quy định; trực 24/24 để đảm bảo tiếp nhận các thông tin từ nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh.

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện công tác phối hợp với UBND phường hoàn thành tốt các nhiệm vụ tháng 10/2020./.