hoạt động khối chính quyền

Ban chấp hành Hội cựu TNXP phường khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên thứ nhất
Ngày đăng 20/10/2020 | 16:07  | Lượt xem: 32

Chiều ngày 20/10/2020, tại phòng họp số 1, Ban chấp hành Hội cựu TNXP phường khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch, phó chủ tịch hội và phân công nhiệm vụ các ủy viên ban chấp hành.

Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Hoài - ĐUV, PCT UBND phường, đồng chí Nguyễn Phú Phương - UV BCH Quận hội và các đồng chí trong ban chấp hành Hội cựu TNXP phường khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Nguyễn Phú Phương - UV BCH Quận hội phường trình bày đề án xây dựng nhân sự Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội, Ủy viên phụ trách công tác kiểm tra giám sát và nữ công. Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết nhất trí bầu:

1. Đ/c Nguyễn Phú Phương giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường 

2. Đ/c Nguyễn Văn Sáng giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội Cựu TNXP phường

3. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bảo phụ trách công tác kiểm tra giám sát

4. Đ/c Chử Thị Loan phụ trách công tác nữ công

Tiếp đó, BCH tiến hành thảo luận quy chế hoạt động BCH, phân công nhiệm vụ các ủy viên BCH, xây dựng ý kiến về chương trình hoạt động của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.