GIỚI THIỆU CHUNG

Giới thiệu về phường Giang Biên (05/06/2015 00:00:00)

Giang Biên là một trong 14 phường thuộc quận Long Biên được thành lập theo Nghị định số 132/2003/NĐ-CP ngày 06/11/2003 của Chính phủ, xưa kia là...
Xem tất cả

sơ đồ bộ máy

CÁC ĐƠN VỊ HIỆP QUẢN