GIỚI THIỆU CHUNG

Giới thiệu về phường Giang Biên, quận Long Biên (13/09/2016 14:04:00)

Giang Biên vốn là tên chữ dùng để gọi vùng đất Vự Đàm ngày xưa, bấy giờ là tên của một đơn vị hành chính gồm hai thôn Tình Quang và Quán Tình, đều...
Xem tất cả

sơ đồ bộ máy

CÁC ĐƠN VỊ HIỆP QUẢN