công tác đảng

Chi bộ trường mầm non Thánh Gióng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
Ngày đăng 17/05/2020 | 22:58  | Lượt xem: 52

Ngày 16/5/2020, tại Cơ sở 2 nhà trường, Chi bộ trường mầm non Thánh Gióng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Chi bộ trường mầm non Thánh Gióng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới trong không khí cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “ Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng, Đảng phải có một số lượng Đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng, Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài do nhiều thế hệ chiến sỹ cộng sản tham gia gánh vác, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng”.

Căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và quy định số 29-QĐ/TW ngày 26/7/2016 về thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều khoản trong điều lệ Đảng; Thực hiện quyết định số 2473-QĐ/QU 28/02/2020 của Ban thường vụ quận ủy Long Biên về kết nạp đảng viên.

Được sự Đồng ý của Thường trực Đảng ủy phường Giang Biên, Chi bộ trường mầm non Thánh Gióng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Ngô Thị Phương vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 16/5/2020.

Đồng chí Lê Thị Thanh Mai – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã công bố quyết định kết nạp và phân công đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang giúp đỡ đảng viên mới kết nạp phấn đấu sau 12 tháng thử thách trở thành Đảng viên chính thức, giao nhiệm vụ cho đồng chí Ngô Thị Phương đảng viên mới và phổ biến quyền hạn đảng viên yêu cầu đồng chí nghiêm túc thực hiện.

Đ/c Lê Thị Thanh Mai - Bí thư, hiệu trưởng nhà trường công bố quyết định

Đồng chí Ngô Thị Phương tuyên thệ dưới Đảng kỳ  thực hiện 4 nhiệm vụ của người Đảng viên theo Điều lệ Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng và không vi phạm 19 Điều Đảng viên không được làm.

Đ/c Ngô Thị Phương - Tuyên thệ dưới Đảng kỳ