công tác đảng

Đảng ủy phường Giang Biên với những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 30/07/2020 | 18:47  | Lượt xem: 159

6 tháng đầu năm 2020, bám sát chủ trương, sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Quận ủy Long Biên, Đảng ủy phường Giang Biên đã lãnh đạo Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị của phường triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả các mặt hoạt động; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hệ thống từ phường tới cơ sở, hoàn thành 100% các mục tiêu để gia cũng như các nhiệm vụ được cấp trên giao

Năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ và cả hệ thống chính trị của phường, năm kỷ niệm nhiểu ngày lễ lớn như 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm Ngày thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc Việt Nam... Đặc biệt, năm 2020 còn là dấu mốc quan trọng khi Đảng bộ phường đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVI và bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025 với nhiều mục tiêu quan trọng được đưa ra trong Nghị quyết tại Đại hội.

6 tháng đầu năm 2020, bám sát chủ trương, sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Quận ủy Long Biên, Đảng ủy phường Giang Biên đã lãnh đạo Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị của phường triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả các mặt hoạt động; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hệ thống từ phường tới cơ sở, hoàn thành 100% các mục tiêu để gia cũng như các nhiệm vụ được cấp trên giao.

Phương thức lãnh đạo của cấp uỷ có nhiều đổi mới, ngay từ đầu năm, Đảng ủy phường Giang Biên đã xác định rõ các nội dung công việc trọng tâm để đưa vào nghị quyết lãnh đạo hàng tháng. Lãnh đạo tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng, phong trào thi đua năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020. Chỉ đạo 29/29 chi bộ trực thuộc Đảng bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, họp Ban chấp hành (BCH) phiên thứ nhất bầu Bí thư, Phó Bí thư, UBKTĐU, Chủ nhiệm UBKTĐU khóa XXVI.

Công tác chính trị, tư tưởng được triển khai sáng tạo, hiệu quả. Đảng ủy đã phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đặc biệt là chuyên đề của quận ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết trên địa bàn quận Long Biên, giai đoạn 2016 - 2020”; tăng cường thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới; tập trung vào các vấn đề nóng, được nhiều người quan tâm, kịp thời định hướng công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện chặt chẽ, bài bản: Hoàn thành tổng hợp đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên trên toàn đảng bộ và gửi hồ sơ lên Ban tổ chức quận ủy, đảm bảo quy trình, chất lượng và thời gian đề ra. Hướng dẫn, chỉ đạo 06 chi bộ thực hiện phương án sáp nhập chi bộ tổ dân phố. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022; tổ chức thành công Đại hội đại biểu đảng bộ phường, bầu BCH đảng bộ, Bí thư, phó bí thư, UBKT Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT đảng ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau đại hội, Đảng ủy phường đã thực hiện ban hành Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy; phân công nhiệm vụ Đảng ủy viên, kiện toàn Chi ủy chi bộ, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, kiện toàn các ban chỉ đạo của phường nhiệm kỳ 2020-2025.

6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy đã hướng dẫn các chi bộ hoàn thành các thủ tục kết nạp 09 đảng viên mới, đạt 75% chỉ tiêu quận giao và công nhận 10 đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Đội ngũ cán bộ, công chức được xây dựng chuẩn theo vị trí việc làm, chức danh đảm nhận và có phong cách làm việc chuyên nghiệp. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử ở cơ quan, nơi công sở theo Quyết định số 522/QĐ-UBND và QĐ số 1665/QĐ-UBND thành phố Hà Nội.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới: Bám sát kế hoạch đầu năm, Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra việc thu nộp và sử dụng đảng phí năm 2019 đối với chi bộ TDP số 1, 5, 12, 17, chi bộ trường THCS Giang Biên; giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ chính trị về “Đẩy mạnh và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với chi bộ TDP số 3, 14 và chi bộ trường MN Giang Biên. Qua kiểm tra, giám sát Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế của các chi bộ. Từ đó có những định hướng giúp chi bộ khắc phục những tồn tại, phát huy các mặt đạt được, góp phần giữ vững kỷ luật kỷ cương trong toàn đảng bộ.

Công tác dân vận, nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân được triển khai kịp thời: Hệ thống dân vận từ phường đến tổ dân phố được kiện toàn đồng bộ, hoạt động ngày càng hiệu quả. Phong trào dân vận khéo được phát động rộng rãi; vai trò của tổ dân vận ở tổ dân phố trong thực hiện QCDC ở cơ sở và chủ đề năm 2020 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị” và “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” được nâng lên góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Đảng uỷ phường được duy trì, cải tiến đáp ứng yêu cầu theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Kịp thời xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các quy trình chuẩn ISO để thực hiện nhằm đảm bảo phù hợp với phạm vi áp dụng thực tế tại Đảng uỷ, UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19: Đảng ủy đã tổ trức triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn đảng bộ. Chỉ đạo các nhà trường nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại trường. Tổ chức tuyên truyền phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh phường về tình hình dịch bệnh; công khai thông tin đầy đủ, chính xác cho nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho gia đình và cộng đồng.

 Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng: 6 tháng đầu năm 2020, Ước tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 6.078.143.000 đồng, đạt 48% so với dự toán; ước thực hiện chi ngân sách là 4.386.879.000 đồng, đạt 42% dự toán sau bổ sung. Tổng số công trình nhà ở riêng lẻ phát sinh xây dựng mới 36 công trình, giảm 27 công trình so với cùng kỳ năm trước; không có công trình xây dựng sai phép, không phép, công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công, PACDCC kinh tế. Lực lượng quản lý TTĐT theo Đề án thường xuyên duy trì, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm TTĐT trên địa bàn. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, chu đáo, tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà của các cấp đối với các đối tượng chính sách, BTXH các dịp lễ, tết. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số - KHHGĐ, thực hiện chỉ tiêu về bảo hiểm y tế được triển khai đúng tiến độ, kế hoạch.

Tình hình quốc phòng, ANCT, TT ATXH trên địa bàn phường cơ bản được ổn định và giữ vững. Gặp mặt thanh niên nhập ngũ 2020 và giao quân nhập ngũ năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu quận giao (06 đồng chí).

Hoạt động của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, gắn bó với đoàn viên, hội viên, nhân dân, khắc phục “hành chính hóa” hoạt động.

Mặt trận tổ quốc tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020 với chủ đề: Nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với chủ đề hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”; vận động nhân dân ủng hộ quỹ Vì biền đảo Việt Nam” với số tiền 129.755.000 đồng; tiếp nhận ủng hộ phòng dịch covid 19 với số tiền là 261.020.000 đồng và 1.640 kg gạo và một số nhu yếu phẩm khác.

Hội Cựu chiến binh tổ chức gặp mặt, tặng quà cựu chiến binh chúc thọ từ 70 tuổi trở lên, thăm tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Canh Tý 2020. Tổ chức mít tinh kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam; trao kỷ niệm chương CCB Việt Nam; tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2019. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội CCB phường nhiệm kỳ 2017-2022, sơ kết quý I, triểnkhai nhiệm vụ công tác quý II/2020.

Hội liên hiệp phụ nữ thực hiện đẩy mạnh các phong trào thi đua, tuyên truyền các nội dung phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”, xây dựng người phụ nữ theo 4 chuẩn mực “Tự trọng - Tự tin - Trung hậu - Đảm đang” gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Thu hút, tập hợp thanh niên tham gia các hoạt động về giữ gìn trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh vườn hoa, bóc xóa quảng cáo giao vặt trái phép. Phát động thi đua cao điểm ”mừng Đảng - mừng xuân” chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Tổ chức tặng quà trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán. Tổ chức hoạt động nhân Tháng thanh niên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại như: Một số ít các chi bộ trực thuộc chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng dẫn đến việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát của chi bộ đạt kết quả chưa cao. Việc đánh giá kế hoạch tu dưỡng cá nhân của Đảng viên tại các chi bộ còn chung chung, chưa chỉ rõ thực hiện tốt hay chưa tốt, việc đánh giá còn mang tính hình thức...

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy phường xác định cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể:

1. Lãnh đạo triển khai Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa XXVI; quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV và các chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy; quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

2. Lãnh đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 gắn với chủ đề công tác năm của Thành phố và Quận; khắc phục những tồn tại trong năm 2019.

3. Lãnh đạo diễn tập chiến đấu, phòng thủ; rà soát hồ sơ quản lý đất đai phục vụ công tác GPMB các dự án dự kiến triển khai trên địa bàn phường giai đoạn 2020-2025; xây dựng, triển khai Phương án phát triển kinh tế nông nghiệp phù hợp với phần diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn phường; triển khai chuyên đề riêng về công tác quản lý nhà chung cư theo kế hoạch số 208-KH/QU ngày 09/12/2019 của Quận ủy.

4. Chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2020. Đánh giá việc thực hiện kết luận của Ban thường vụ Quận ủy đối với phường năm 2020; việc chấm dứt sử dụng than tổ ong trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ.

5. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với việc cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

6. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát của đảng, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.

7. Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với thực hiện tốt quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

8. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên; duy trì công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid-19; chủ động nắm bắt tình hình tôn giáo trên địa bàn phường; quan tâm lãnh đạo các hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về những vấn đề dân sinh, bức xúc xảy ra trên địa bàn. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

9. Kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban thường vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, thông qua chương trình công tác của BCH, Chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy năm 2021. Đánh giá chất lượng đảng viên, chi bộ, cán bộ công chức và cán bộ diện Ban thường vụ quận ủy quản lý năm 2020.

Một số hình ảnh nổi bật

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022

Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí Đảng viên

Thành lập chi bộ Trường Trung học cơ sở Chu Văn An

Hoạt động của Đoàn Thanh Niên - "Biến chân tường nhà văn hóa thành tranh cổ động"

Hoạt động Hội cựu chiến binh - Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Hoạt động của MTTQ - Tiếp nhận quà và tiền của các tập thể, cá nhân

ủng hộ phòng chống dịch covid 19

Hội Liên hiệp phụ nữ - Sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị