công tác đảng

Đảng ủy phường Giang Biên triển khai bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, người lao động quận Long Biên
Ngày đăng 08/10/2021 | 15:58  | Lượt xem: 67

Chiều ngày 07/10/2021, Đảng ủy phường Giang Biên tổ chức hội nghị “triển khai triển khai bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên” tới các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động khối Đảng, đoàn thể phường.

Thực hiện Quyết định số 264-QĐ/ĐU, ngày 24/9/2021; Kế hoạch số 05-KH/BCN, ngày 27/9/2021 của Ban Chủ nhiệm Chương trình 01-KH/BCN quận ủy Long Biên về “triển khai bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên”;

Chiều ngày 07/10/2021, Đảng ủy phường Giang Biên tổ chức hội nghị “triển khai triển khai bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên” tới các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động khối Đảng, đoàn thể phường.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Đào Mạnh Trung - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, cùng các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động khối Đảng đoàn thể chính trị xã hội phường.

Tại hội nghị, đồng chí Đào Mạnh Trung - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy triển khai các nội dung trong Bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, người lao động cụ thể:

♦ Đối với cán bộ lãnh đạo quản lý “Bộ tiêu chí” gồm 3 nhóm nội dung:

Một là, nhóm tiêu chí về đạo đức công vụ, trong đó có 2 vấn đề chính là trung thực, liêm chính ý thức, kỷ luật

Hai là, nhóm tiêu chí về hoạt động công vụ, trong đó có 4 vấn đề chính là tôn trọng, tận tụy phục vụ nhân dân; chuyên tâm, trách nhiệm với công việc; hợp tác, cùng phát triển & giao tiếp, trang phục phù hợp.

Ba là, nhóm tiêu chí về phong cách lãnh đạo, trong đó có 3 vấn đề chính là gương mẫu, chủ động, quyết đoán; định hướng, truyền cảm hứng; dân chủ, đoàn kết và khách quan.

♦ Đối với công chức, viên chức, người lao động “Bộ tiêu chí” gồm 2 nhóm nội dung:

Một là, nhóm tiêu chí về đạo đức công vụ, trong đó có 2 vấn đề chính là trung thực, liêm chính ý thức, kỷ luật

Hai là, nhóm tiêu chí về hoạt động công vụ, trong đó có 4 vấn đề chính là tôn trọng, tận tụy phục vụ nhân dân; chuyên tâm, trách nhiệm với công việc; hợp tác, cùng phát triển & giao tiếp, trang phục phù hợp.

Trao đổi tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động khối Đảng đoàn thể cơ bản nhất trí cao với các nội dung trong Bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp; bên cạnh đó, một số đồng chí giữ chức vụ Phó các đoàn thể cũng có ý kiến cá nhân cho rằng các tiêu chí đòi hỏi cao, như vậy với chức vụ Phó các đoàn thể sẽ khó đạt được sự chuyên nghiệp.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường kết luận:

  1. Đề nghị các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động khối Đảng, đoàn thể thực hiện ký cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp của CB, CC, VC, Người lao động quận Long Biên năm 2021 theo tiến độ kế hoạch.
  2. Giao Văn phòng Đảng ủy tổng hợp danh sách CBCCVC, NLĐ khối Đảng, đoàn thể phường đã thực hiện ký cam kết và gửi về Ban Tổ chức Quận ủy theo quy định.