công tác đảng

Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19 phường Giang Biên
Ngày đăng 28/09/2021 | 20:24  | Lượt xem: 506

Trước tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp và khó lường như hiện nay. Chiều ngày 27/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường tổ chức cuộc họp bàn các giải pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh covid 19 trên địa bàn phường. Đồng chí Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ phòng, chống dich bệnh Covid-19 phường chủ trì phiên họp.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, đồng chí Đào Mạnh Trung – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng dịch phường báo cáo tóm tắt kết quả công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn phường trong thời gian vừa qua.

Theo báo cáo, Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Chỉ thị số: 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội; ngày 07/9/2021, Đảng ủy phường thực hiện kiện toàn Ban chỉ đạo phòng dịch phường theo ý kiến chỉ đạo đồng chí Bí thư Đảng ủy phường là Trưởng Ban chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch UBND phường là Chỉ huy trưởng sở chỉ huy phòng dịch phường.

Ngay sau khi thành lập, Ban chỉ đạo phòng dịch phường đã xây dựng quy chế hoạt động và phân công thành viên Ban chỉ đạo; tham mưu cho Đảng ủy ban hành Nghị quyết số 54-NQ/ĐU, ngày 06/9/2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện phân công nhiệm vụ đảng viên chi bộ tham gia trong hoạt động của Tổ Covid cộng đồng và trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh tại địa bàn dân cư. Chỉ đạo UBND xây dựng phương án số 08/PA-UBND và thống nhất triển khai áp dụng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Phương án, đảm bảo khoa học, linh hoạt và phù hợp với thực tiễn của Phường. Tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả chiến dịch thần tốc xét nghiệm và tiêm chủng Vaccine diện rộng trên địa bàn Phường đảm bảo tiến độ, số lượng và an toàn (tính đến thời điểm hiện tại phường đã thực hiện xét nghiệm 7.532 người dân, 100% kết quả xét nghiệm đều âm tính; tiêm 11.769 mũi tiêm, 0 có trường hợp tai biến sau tiêm). Thực hiện chi trả 123 hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo nghị quyết 68 với số tiền 184.500.000đ; 333 trường hợp với số tiền là 333.000.000 đồng theo Nghị quyết số 15; 5 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập với số tiền 15.000.000 đồng; 5 trường hợp F1 với số tiền là 9.400.000đ; 233 hồ sơ không thuộc đối tượng theo Nghị quyết 68 do MTTQ Thành phố hỗ trợ với số tiền 116.500.000 đồng. Hiện nay, cả hệ thống chính trị của phường đang chung sức, đồng lòng bảo vệ vững chắc vùng xanh an toàn.

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ đã tham gia ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp phù hợp để tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch covid 19 trên địa bàn phường trong thời gian tới.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu các thành viên dự họp, đồng chí Đinh Xuân Hùng - QUV, Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ phòng, chống dich bệnh Covid-19 phường yêu cầu: Các đồng chí lãnh đạo UBND, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội phường tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận, Phường về công tác phòng, chống dịch Covid-19; phải xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu và ưu tiên thực hiện trong giai đoạn hiện nay; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu rõ, ủng hộ và tuân thủ các chủ trương và biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19. Rà soát, điều chỉnh Phương án thực hiện tại các tổ dân phố trên địa bàn phường, bổ sung các nội dung theo Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố cho phù hợp với tình hình hiện nay; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của tổ cơ động và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ Covid cộng đồng; kiểm soát chặt chẽ di biến động của người dân (nhất là người dân đi từ vùng dịch về) trên địa bàn phường gắn với trách nhiệm của cấp ủy chi bộ và đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội; làm tốt công tác hỗ trợ người khó khăn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội và văn bản số 1371/MTTQ-BTT ngày 09/9/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội. Chỉ đạo các tổ covid cộng đồng duy trì hoạt động, kiểm soát, giám sát người dân thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid - 19, giữ vững “vùng xanh” của tổ dân phố. Tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đối với từng hộ dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn phường. Chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành linh hoạt trong công tác phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trong tình hình mới./.