công tác đảng

UBKT đảng ủy phường Giang Biên tổ chức giám sát Chi bộ TDP số 7, Chi bộ TDP số 18
Ngày đăng 07/10/2020 | 11:22  | Lượt xem: 178

Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy phường tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch số 211-KH/QU ngày 25/12/2019 của Quận ủy Long Biên về phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên năm 2020 và những năm tiếp theo đối với Chi bộ TDP số 7, Chi bộ TDP số 18.

Chiều ngày 06/10/2020, tại Phòng họp số 1 trụ sở HĐND&UBND phường Giang Biên, UBKT Đảng ủy phường tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch số 211-KH/QU ngày 25/12/2019 của Quận ủy Long Biên. Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Đoàn giám sát; Bí thư; Cấp ủy chi bộ TDP số 7, chi bộ TDP số 18. Đồng Đào Mạnh Trung – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

(Đ/c Đào Mạnh Trung - Phó Bí thư Đảng ủy - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì tại buổi làm việc)

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thị Hương – Bí thư chi bộ TDP số 7, đồng chí Nguyễn Văn Toản – Bí thư chi bộ TDP số 18 thay mặt cấp ủy báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch số 211-KH/QU ngày 25/12/2019 của Quận ủy Long Biên.

Với tinh thần nghiêm túc, Đoàn giám sát đã chỉ ra những kết quả đạt được và những tồn tại mà các Chi bộ cần rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới.

Cuối buổi làm việc, đồng chí Đào Mạnh Trung – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy - Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận công tác chuẩn bị của các chi bộ theo Hướng dẫn của UBKT Đảng ủy phường. Đồng thời đồng chí Đào Mạnh Trung đề nghị đồng chí bí thư các chi bộ tiếp tục tăng cường quan tâm và chỉ đạo sâu sát việc thực hiện kế hoạch số 211-KH/QU ngày 25/12/2019 của Quận ủy Long Biên tại chi bộ, cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật quy định liên quan việc tổ chức và hoạt động, kịp thời sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế, phân công nhiệm vụ đảng viên khi có các văn bản pháp luật mới điều chỉnh và khi có sự thay đổi, tăng cường mối quan hệ giữa chi bộ, tổ dân phố với Đảng ủy, chính quyền, UB MTTQ và các đoàn thể địa phương để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra./.