công tác đảng

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Giang Biên họp phiên thường kỳ tháng 9/2020
Ngày đăng 30/09/2020 | 15:10  | Lượt xem: 269

Chiều ngày 29/9/2020, tại phòng họp số 1, Ban Chấp hành Đảng bộ phường họp phiên thường kỳ tháng 9, thông qua dự thảo nghị quyết tháng 10/2020. Chủ trì của đồng chí Đinh Xuân Hùng - QUV, Bí thư Đảng ủy phường

Tại cuộc họp đồng chí Đào Mạnh Trung - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết lãnh đạo tháng 9, thông qua dự thảo nghị quyết lãnh đạo tháng 10/2020.

Theo báo cáo, trong tháng 9 Công tác phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng được đảm bảo; tổng thu ngân sách ước đạt 1.211.110 nghìn đồng đạt 10% dự toán giao; thu thuế đất phi nông nghiệp năm 2020 đạt 30.000.000 đồng; công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong trạng thái bình thường mới được triển khai kịp thời theo chỉ đạo của cấp trên. Công tác xây dựng Đảng: Thành lập chi bộ, kiện toàn hệ thống chính trị tại 2 tổ dân phố mới tổ 8,11. Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn phường năm 2020 theo quyết định 2200-QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch 211-KH/QU của Quận ủy Long Biên đối với 02 chi bộ TDP theo kế hoạch. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên; chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 trong tình hình mới; kịp thời tuyên truyền, quán triệt các nội dung theo định hướng của BTG Thành ủy liên quan vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm, Mỹ Đức; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội nghị đã có 10 ý kiến góp ý vào dự thảo nghị quyết lãnh đạo công tác tháng 9, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10/2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận những kết quả đã đạt được trong tháng 9, thống nhất bổ sung các nhiệm vụ theo ý kiến phát biểu của các đ/c tại Hội nghị. Đề nghị các đồng chí tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2020, cụ thể:

1. Chỉ đạo bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa năm 2020.

2. Tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới theo chỉ đạo của Thành phố, Quận.

3. Chỉ đạo tổ chức Đại hội "Hội Cựu thanh niên xung phong", nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Giao UBND phường:

- Tập trung các giải pháp, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cơ sở tại cuộc họp giao ban tháng 9/2020.

- Rà soát, phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức, thành viên ủy ban.

- Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020; tổng hợp các vấn đề nhân dân quan tâm, đưa ra biện pháp giải quyết.

- Tham mưu nghị quyết chuyên đề về giảm đàn chăn nuôi năm 2020.

5. Giao MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội phường:

- Rà soát, kiện toàn Ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể tại 3 tổ dân phố mới.

- Phối hợp UBND phường tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020.

- Đoàn thanh niên phường tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Thành đoàn, tổ chức triển khai tốt kế hoạch mô hình Chung cư không rác thải nhựa.

6. Giao Văn phòng Đảng ủy rà soát, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy cụ thể: "Ban Thường vụ Đảng ủy cho ý kiến về rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo đối với các trường học công lập trên địa bàn phường".