Bài viết chuyên sâu

Ủy ban mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam phường Giang Biên hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua 9 tháng đầu năm 2021
Ngày đăng 04/10/2021 | 07:58  | Lượt xem: 67

MTTQ Việt Nam phường Giang Biên đang kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường đã cùng chung sức, chung lòng cùng Đảng, chính quyền vượt qua những khó khăn, thử thách, giữ vững sự ổn định chính trị- xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo niềm tin, sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân.

Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, và các chương trình nghị quyết của ngành dọc cấp trên, MTTQ Việt Nam phường Giang Biên đã xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, phát động thi đua yêu nước, triển khai sâu rộng tới cả hệ thống của mặt trận. Xác định công tác tuyên truyền là trọng tâm, MTTQ và các đoàn thể phường Giang Biên đã tổ chức tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, các loại tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, các chính sách về tôn giáo và các nhiệm vụ của địa phương.

MTTQ và các thành viên đã tuyên truyền vận động nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XII và bộ quy tăc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, gắn với thực hiện chủ đề năm“ dân vận khéo trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng” tiếp tục thực hiện Hành động vì một Long Biên xanh- sạch - đẹp - văn minh” Thực hiện kế hoạch  số 211/KH-QU của quận ủy về phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên năm 2020 và những năm tiếp theo, cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”.và các phong trào thi đua yêu nước ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid -19 ,ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai mưa lũ.

Kết quả nổi bật 9 tháng năm 2021 của MTTQ phường Giang Biên là sự  tích cực đổi mới phương thức hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động gắn với các cuộc vận động do Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ thành phố Hà Nội, MTTQ quận Long Biên phát động. MTTQ và các thành viên đã tổ chức tuyên truyền 2 buổi với 415 lượt người tham dự, 17 buổi tuyên truyền tại các tổ dân phố về người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam, 17 buổi tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh,  phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm vv.

 MTTQ đã phối hợp chặt chẽ với UBND phường chỉ đạo các tổ dân phố tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân năm 2021 với chủ đề ; Nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với chủ đề năm “dân vận khéo trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng”  tiếp tục thực hiện hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” đã có 17/20 tổ dân phố  xin ý kiến tới toàn dân vì tình hình dịch bệnh đã có 112 ý kiến tập trung bàn đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” qua đó đã phát huy tính dân chủ, sức mạnh tổng hợp của toàn dân và nâng cao ý thức trách nhiệm trong cộng đồng dân cư. Năm 2021 đã có 4775/4949 hộ đăng ký gia đình văn hóa ; 18/18 tổ đăng ký tổ dân phố văn hóa.

Về thực hiện tang văn minh tiến bộ, toàn phường có 34/34 người qua đời thực hiện hỏa táng đạt tỷ lệ 100%.  Tiếp tục thực hiện chỉ thị 11 của thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới có 36 đôi đăng ký kết hôn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật . Do dịnh bệnh Covid-19 bùng phát cho nên  MTTQ đã phối hợp với Tiểu ban quản lý di tích phường không tổ chức lễ hội. Thực hiện tốt chủ đề hành động vì một long biên xanh - sạch - đẹp - văn minh câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường đã  phối hợp tổ chức tổng vệ sinh, chăm sóc vươn hoa, cây xanh tại các vươn hoa và các nhà văn hóa, nhà trường với số buổi là 15 buổi và 3757 lượt người tham gia. Các tổ dân phố đã tuyên truyền vận động các hộ không chăn nuôi gia súc gia cầm trong khu dân cư và không dùng than tổ ong để làm nhiên liệu trong sinh hoạt và kinh doanh, giảm thiểu sử dụng túi ni lon dùng 1 lần khó tiêu hủy, toàn phường còn 5 hộ chăn nuôi ngoài khu vực bãi và 1 hộ đun than do kinh doanh.

Thực hiện và vận động tốt quỹ “vì người nghèo” quỹ “ vì biển đảo Việt Nam” và ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid -19 MTTQ phường đã tuyên truyền vận động đến các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ. Năm 2021, UBMTTQ phường tiếp nhận ủng hộ quỹ “ Vì biển đảo Việt Nam” được 176.843.000đồng, quỹ “vì người nghèo” năm 2021 được 124.880.000đồng. Với tinh thần đoàn kết nhất trí một lòng nhân dân toàn phường đã ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19 với số tiền là 569.886.000 đồng, 3695 kg gạo và các nhu yếu phẩm khác  (Đặc biệt là tinh thần của nhân dân tổ dân phố số 15 đã huy động được 111.085.000 đồng).

9 tháng đầu năm đã thực hiện trích quỹ vì người nghèo tặng 87.600.000 đồng cho hộ cận nghèo, con hộ cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, tết thiếu nhi 01/9 và phòng chống dịch Covid – 19, UBMTTQ phường đã phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh quan tâm chia sẻ, tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ chính sách, hộ bị cách ly, các hộ trọ, thuê nhà có hoàn cảnh khó cảnh trên địa bàn phường.

Thực hiện lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam tiếp tục tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid -19 và chương trình “sóng và máy tính cho em” trên địa bàn phường,  ủng hộ để mua Vacxin phòng chống covid-19 MTTQ phường đã nộp về MTTQ quận  số tiền là 501.850.000đồng. 95% Nhân dân trên toàn phường đổ tuổi từ 18 trở lên đã được tiêm mũi 1 vacxin phòng chống Covid.

MTTQ phường đã phối hợp với UBND phường rà soát các đối tượng không đủ điều kiện để được hưởng theo nghị quyết 68 của chính phủ công văn của Ủy ban MTTQ thành phố  là 233 người lao động và sinh viên đã hỗ trợ với số tiền là 116.500.000 đồng nguồn của UBMTTQ thành phố

Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, Ban thanh tra nhân dân ở phường luôn hoạt động có hiểu quả. MTTQ phường đã giám sát thường xuyên được 33 buổi về TTĐT, TTXD,VSMT và giám sát 6 quy chế dân chủ quận, đã tổ chức lấy 9 buổi lấy ý kiến đánh giá của công dân ở bộ phận 1 cửa với 122 phiếu phát ra kết quả 121 phiếu đánh giá rất tốt, 01 phiếu đánh giá tốt còn 100% trả kết quả đúng hẹn, tiếp dân niềm nở, giải thích rõ dàng. MTTQ đã phối hợp với TT HĐND- UBND tổ thành công 8 hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri đối với đại biểu ửng cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ngày 23/5/2021 với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 98,85%, bầu đúng bầu đủ,chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu  HĐND các cấp trước và sau kỳ họp. Chất lượng của các buổi tiếp xúc được nâng cao, dân chủ, đúng luật. Điều đó càng khẳng định vai trò của MTTQ, các thành viên và nhân dân trong việc tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước với nhân. Trong đó, MTTQ và các đoàn thể đã thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể theo quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần không nhỏ vào việc giám sát, phát hiện những sai phạm trong quá trình thi công các công trình tại địa phương.

Trong 3 tháng tiếp theo, MTTQ phường Giang Biên tiếp tục vận động toàn dân ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”, tổ chức nhận xét đảng viên đang sinh hoạt ở nơi cư trú theo quyết định 213, tham gia phối hợp tổ chức đối thoại theo quy định 218 của Bộ Chính trị và 2200 của Thành ủy. Tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất, ngày hội đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy những kết quả đạt được, MTTQ phường Giang Biên tiếp tục vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, MTTQ sẽ không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, xứng đáng là niềm tin của Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần xây dựng phường Giang Biên ngày càng giàu đẹp./.