Bài viết chuyên sâu

Công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn phường Giang Biên
Ngày đăng 29/06/2021 | 15:11  | Lượt xem: 142

Bám sát Kế hoạch công tác năm 2021, công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn phường Giang Biên đã đạt được những kết quả nhất định.

Bám sát Chương trình công tác của Phòng Tư pháp quận năm 2021, UBND phường ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 12/01/2021 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp trên địa bàn phường Giang Biên và một số văn bản để thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch đầu năm. 6 tháng đầu năm tình hình kết quả các lĩnh vực đạt được như sau:

Công tác văn bản pháp quy, thực hiện rà soát 01 văn bản quy phạm pháp luật, không có văn bản trái pháp luật, văn bản hết hiệu hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021.

Công tác tiếp dân: Tổ chức tiếp dân đúng quy định. Tiếp dân thường xuyên: 19 lượt người; tiếp dân định kỳ, đột xuất: 17 lượt. Niêm yết lịch tiếp công dân, nội quy, quy chế tiếp dân. Tiếp nhận 05 đơn, đã giải quyết 04/05 đơn đúng quy định, 01 đơn trong thời gian giải quyết. 100% đơn thư được giải quyết sớm hẹn.

(Đ/c Đặng Thúy Vân - Chủ tịch UBND tại buổi tiếp dân định kỳ)

Công tác hòa giải, Ủy ban nhân dân phường phối hợp với UBMTTQ phường hướng dẫn 02 Ban công tác mặt trận cơ sở (mới thành lập)thực hiện thành lập Tổ hòa giải; 09 Ban công tác mặt trận kiện toàn Tổ hòa giải vì có sự thay đổi thành viên. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến một số kiến thức cần thiết trong quá trình thực hiện công tác hòa giải đến thành viên các Tổ hòa giải. Cấp phát tài liệu, tờ gấp có nội dung liên quan đến pháp luật. 6 tháng đầu năm các Tổ hòa giải đã nhận 14 vụ việc, đã hòa giải thành 14/14 vụ.

(Hình ảnh buổi hòa giải mâu thuẫn tại cơ sở)

Công tác hộ tịch – chứng thực: Luật Hộ tịch ban hành ngày 20/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đã đề cao vai trò hết sức quan trọng của công tác đăng ký hộ tịch, nhất là đăng ký khai sinh, cấp Giấy khai sinh và Số định danh cá nhân cho người được khai sinh khi đăng ký khai sinh; quy định xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để lưu giữ thông tin hộ tịch của cá nhân, kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; những quy định cải cách mạnh mẽ về trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Cùng với đó, Luật hộ tịch cũng đã quy định cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan đăng ký hộ tịch cho mình mà không phải phụ thuộc vào nơi cư trú như trước đây; phạm vi các việc hộ tịch có yếu tố nước ngoài…., đặc biệt Quận Long Biên đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn quận. Dịch vụ công mức độ 3,4 có ý nghĩa quan trọng với công tác cải cách hành chính, bởi dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 mang lại sự thuận tiện cho người dân khi họ có thể giao dịch ở mọi lúc, mọi nơi và chỉ cần đến cơ quan hành chính duy nhất một lần để lấy kết quả, đó cũng là cơ sở để hình thành công dân điện tử và hồ sơ, dữ liệu điện tử của công dân. Cụ thể: Khai sinh: 313 trường hợp, Khai tử: 28 trường hợp, Kết hôn: 39 trường hợp, Xác nhận tình trạng hôn nhân: 256 trường hợp, Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 04 trường hợp; Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch: 03 trường hợp; Cấp trích lục hộ tịch: 80 trường hợp. Chứng thực bản sao từ bản chính: 4858 hồ sơ, Chứng thực chữ ký, điểm chỉ: 68 việc.

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, việc thi hành pháp luật, mức độ tuân thủ pháp luật tại địa phương đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, qua theo dõi cho thấy tình trạng vi phạm pháp luật của các cá nhân về trật tự xây dựng là cơ bản (để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định).

So với cùng kỳ năm 2020, tình hình vi phạm tăng 7 trường hợp, nguyên nhân do một số cá nhân không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật....., UBND phường ra quyết định xử phạt đối với 17/17 trường hợp vi phạm.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, căn cứ tình hình địa phương, UBND phường đã tổ chức tuyên truyền 04 hội nghị về pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; một số văn bản về thực hiện thí điểm Mô hình Chính quyền đô thị. Ngoài ra phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức truyên truyền pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa. Phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh: 225 lượt với nội dung về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp 2013 trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hộ tịch, luật căn cước, về Phòng chống tham nhũng, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về đất đai và môi trường, về xử phạt vi phạm hành chính, văn bản thực hiện thí điểm Chính quyền đô thị...., tuyên truyền cổ động trực quan: truyên truyền qua hệ thống bằng zôn, khẩu hiệu, .. Công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn, góp phần vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn phường, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo điều kiện để nhân dân được tiếp cận với các văn bản pháp luật, nâng cao kiến thức pháp luật.

(Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn)

Công tác trợ giúp pháp lý:  Tổ chức rà soát nhu cầu trợ giúp pháp lý của nhân dân trên địa bàn phường.

Công tác thi hành án dân sự: Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thi hành án dân sự và nâng cao chất lượng quản lý các đối tượng án treo, cải tạo không giam giữ. 6 tháng đầu năm quản lý 26 hồ sơ án treo, cải tạo không giam giữ, hoàn thiện 02 hồ sơ án treo đã chấp hành xong thời hạn, 01 hồ sơ người chấp hành án đi khỏi nơi cư trú chuyển công an quận.

Với những kết quả đã đạt được trong công tác Tư pháp, đây là cơ sở tiền đề quan trọng góp phần vào việc đảm bảo và nâng cao hiệu quả quản lý xã hội bằng pháp luật, là nhân tố tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương trong thời gian tới./.