Bài viết chuyên sâu

Giang Biên làm tốt công tác hòa giải tại cơ sở
Ngày đăng 28/09/2020 | 15:34  | Lượt xem: 233

Xác định thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở sẽ góp phần tăng cường xây dựng tình đoàn kết tương thân, tương ái trong cộng đồng, vun đắp sự hòa thuận, hạnh phúc cho từng gia đình và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thời gian qua, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường Giang Biên luôn được Đảng ủy, chính quyền quan tâm, chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường Giang Biên có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở, ngay từ đầu năm UBND phường đã quan tâm việc củng cố kiện toàn các tổ hòa giải theo Luật hòa giải ở cơ sở, đồng thời phối hợp với UBMTTQ phường hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải cơ sở gắn với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân cũng như thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở khu dân cư. Trên địa bàn phường hiện17 tổ hòa giải, với tổng số hòa giải viên lên tới gần 100 thành viên. Bình quân mỗi tổ hòa giải có từ 5 đến 7 hòa giải viên. Thành phần chủ yếu của tổ hòa giải bao gồm những người am hiểu pháp luật và có uy tín, trách nhiệm ở khu dân cư như: Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng chi hội phụ nữ, hội cựu chiến binh…

(Đ/c  Nguyễn Thị Hoài - Phó chủ tịch UBND phường triển khai kế hoạch công tác đầu năm)

UBND phường phối hợp với Phòng Tư pháp quận tập huấn cho đội  ngũ hòa giải viên, cung cấp những văn bản pháp luật, tài liệu quan trọng như một số quy định của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, một số quy định của Luật đất đai 2013, Pháp luật về hôn nhân và gia đình, tài liệu về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình…,  tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền pháp luật, đầu tư thêm sách vào tủ sách pháp luật góp phần trang bị cho hòa giải viên những kiến thức cần thiết trong quá trình thực hiện công tác hòa giải, đồng thời UBND phường phối hợp với Phòng Tư pháp quận, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cấp phát tờ rơi, tờ gấp có nội dung liên quan đến pháp luật và những vấn đề an sinh xã hội đối với người dân, xây dựng bản tin pháp luật và đời sống phát thường xuyên trên hệ thống truyền thanh phường.

(Hòa giải viên tham dự hội nghị tuyên truyền pháp luật)

Với phương châm “giải quyết dứt điểm từ cơ sở”, nên khi có vụ việc liên quan đến tranh chấp lối đi, hôn nhân gia đình, dân sự nhỏ đã được các tổ viên các tổ hòa giải phối hợp với cán bộ phường phân tích khéo léo, giải thích hợp tình, hợp lý, vận động nhân dân để giải quyết dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh góp phần làm giảm các vụ vi phạm pháp luật, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp.

9 tháng đầu năm 2020 các tổ hòa giải đã nhận 22 việc, giảm 8.3 % so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó số vụ việc hòa giải thành đạt 95%, vụ việc còn lại hiện đang tiếp tục hòa giải. Song song với công tác hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, các hòa giải viên còn tăng cường lồng ghép hoạt động hòa giải với đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý, phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao biết pháp luật, tạo thói quen chấp hành tốt pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

(Đ/c Chủ tịch Hội phụ nữ phường tham gia buổi hòa giải)

Để có được kết quả trên các hòa giải viên không ngừng học hỏi nâng cao trình độ để từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý đã giải đáp được những thắc mắc, kiến nghị của người dân tạo mối quan hệ gần gũi giữa cán bộ làm công tác tư pháp nói chung và hòa giải viên nói riêng với quần chúng nhân dân. Để nâng cao hơn nữa chất lượng hòa giải ở cơ sở, UBND phường phường tiếp tục tham mưu đề xuất với Phòng Tư pháp cũng như Quận ủy - UBND quận quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ. Phấn đấu xây dựng đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn phường có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.