MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019!

Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Long Biên

Bài viết chuyên sâu

Giang Biên với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 (01/07/2020 11:29:00)

Dưới sự lãnh đạo sát sao của Quận uỷ, HĐND, UBND quận, Đảng ủy - HĐND phường và sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể UBND phường, sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân phường Giang Biên quyết tâm khắc...
Xem tất cả

tin tức khác

Lễ chào cờ đầu tháng 07 năm 2020 của cơ quan UBND phường Giang Biên (06/07/2020 15:03:00)

Giây phút diệu kì dưới lá cờ Tổ quốc, mỗi cá nhân như được tiếp thêm sức mạnh, nhận thức sâu sắc hơn về tác phong, lề lối làm việc, tạo khí thế phấn khởi cho một tháng làm việc mới.
Xem tất cả